Søppeltaxi og transport

Miljø og gjenvinning

For å beskytte miljøet og ressursene våre er det avgjørende å gjenvinne alt vi kaster, enten det er resirkulert eller brukt til å generere energi og varme. Du kan dermed bestille søppeltaxi i Oslo-området gjennom oss.

AdobeStock 320457325

Sortering

Det er avgjørende at avfallet ditt blir sortert slik at vi på 24 Söppel og flytting kan hente og levere det på den mest kostnadseffektive måten. Dette reduserer tiden det tar å samle inn avfallet. Dersom avfallet må sorteres, kan vi bistå med det også.

 

Avfallsblanding

Leker/ting av blandede materialer, plasthansker, glass, aske, kullfiltre, stekepanner og annet er eksempler på blandet avfall. Plastavfall som ikke kan skylles rent, skal for eksempel kastes i blandet avfall. Restavfall klassifiseres som blandet avfall. Avfall som ikke kan gjenvinnes brukes som brensel i forbrenningsanlegg, hvor det omdannes til energi til fjernvarme og strømproduksjon.

 

Avfall fra hagen

Hageavfall består av alt organisk materiale som finnes i naturen. Har du fjernet store greiner fra en busk eller klippet mye gress, må du levere det som hageavfall. Det er ulovlig å kaste hageavfall i naturen. Gress, blader, greiner, røtter, stammer, hageplanter og ugress er alle eksempler på hageavfall. Hageavfall komposteres og omdannes til ny jord for gjenvinning. Hageavfall kan i noen tilfeller omdannes til miljøvennlig drivstoff.

 

Glass

Glass består av vindusglass,syltetøyglass, vin og ølflasker. Hermetikkbokser og metallokk kan også leveres under denne kategorien ettersom avfallet blir finsortert i etterkant. Vi i 24 Søppel og flytting vil ta oss av dette ved å levere metallet i metall seksjonen på gjenvinningsstasjonen. Glass gjenvinnes til nytt glass eller råstoff i glassbetong og isolasjon.

Matavfall

Matavfall består oftest av matrester og utgått mat. Matavfall blir omtalt som våtorganisk avfall og blir gjenvunnet gjennom kompostering til jord eller råvare til biogassanlegg.

Plast

Det finnes veldig mange forskjellige typer plast. Den mest vanligste formen som blir brukt er emballasje plast. Plasten blir smeltet om og brukt i forskjellige nye produkter som for eksempel sekker, kontorstoler, paller, blomsterpotter, men plast blir også brukt til energi og varme i forbrenningsanlegg.

Metaller

Metaller er meget viktig å gjenvinne. Metall kan smeltes om og brukes på nytt igjen. Vi i Oslo Søppel Taxi henter ditt metallavfall og leverer det til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Dekk

Gummien i dekk er meget gunstig å gjenvinne ettersom den har flere bruksområder. Støyisolering, underlag til idrettsbaner eller til ny asfalt er områder brukte dekk kan brukes til.

Keramikk og porselen
Keramikk og porselen blir gjenvunnet gjennom å bli til nye produkter innen anlegg og byggenæringen.

Kartong, papp og papir

Kartong, papp og papir gjenvinnes til nye former av papir som for eksempel skrivepapir, toalettpapir og pizzaesker. Ved å gjenvinne papp og papir sparer vi 14 trær per tonn gjenvunnet papir.

EE avfall

EE/EL avfall er alt fra ødelagte kjøleskap til batterier. Alt avfall som originalt bruker strøm, skal leveres som EE avfall. El avfall eller elektronisk avfall inneholder ofte små mengder av kobber, sølv og gull som kan resirkuleres flere ganger uten at kvaliteten blir dårligere. Samtidig inneholder elektronisk avfall en rekke stoffer som er farlige for helse og miljø. Det er meget viktig å håndtere EE avfall på rett måte. Vi i Søppel og Transport leverer ditt elektroniske avfall til nærmeste gjenvinnings depot til gjenvinning.

Har du et stort kjøleskap eller en vaskemaskin som er ødelagt? Vi i Søppel og Transport kommer og henter elektronisk avfall i alle former og størrelser slik at du slipper å bruke din tid på det.

Vi er her, når du trenger hjelp til søppeltømming i Oslo og omegn.